HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

SET 100

“  Cứng vỏ sau 2 giờ, lột vỏ nhanh đồng đều

LIÊN HỆ