Đầu tháng năm 2013 công ty thủy sản toàn cầu cho khai trương phòng xét nghiệm miễn phí  tai Bình Định và Quãng Ngãi.Đây để hổ trợ và tư vấn kĩ thuật cho bà con nuôi tôm miền Trung.

Các chỉ tiêu kiểm tra: pH, NH3, Mg,Ca, Kiềm và kiểm tra vi khuẩn trong nước và trong gan tôm nuôi.

Cách lấy mẫu tôm: Bà con lấy nước cách đáy ao khoảng 20 cm ,sau đó bắt 3-4 con tôm ngẫu nhiên trong ao và bỏ chung với nước ao. phải bảo quản cho tôm sống khi đến phòng xét nghiêm.

Điện thoại nhân viên phòng xét nghiệm 0376 858 529 (Mr. Trung)