Đầu tháng năm 2013 công ty thủy sản toàn cầu cho khai trương phòng xét nghiệm tại ở Từ Thiện, Hàm Thuận Nam, Ninh Thuận. phòng xét nghiệm này phục vụ bà con nuôi tôm hoàn toàn miễn phí.

Các chỉ tiêu kiểm tra: pH, NH3, Mg,Ca, Kiềm và kiểm tra vi khuẩn trong nước và trong gan tôm nuôi.

Cách lấy mẫu tôm: Bà con lấy nước cách đáy ao khoảng 20 cm ,sau đó bắt 3-4 con tôm ngẫu nhiên trong ao và bỏ chung với nước ao. phải bảo quản cho tôm sống khi đến phòng xét nghiêm.

Điện thoại nhân viên phòng xét nghiệm: 01674656079 gặp Nhường.