BỆNH EHP KHÔNG CÒN LÀ NỔI LO

QUY TRÌNH PHÒNG VÀ XỬ LÝ BỆNH EHP (ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI) 1. PHÒNG BỆNH EHP TRƯỚC KHI THẢ NUÔI 1. Xử lý ao nuôi : Sử dụng 1 thùng VIRID EHP (3kg)/1m3 (nâng pH trên 10) nước ngọt để tưới tất cả dụng cụ trong ao tôm và ngâm các dụng cụ sau đó phơi ao từ 3-4 ngày dưới trời nắng. Sau đó sử dụng CHLORINE để làm giảm pH về dưới 5 với liều dùng 50-60ppm/1m3 nước, sau đó rửa ao sạch sẽ mới tiến hành đưa nước nuôi vào ao tôm. Xử lý nước trước khi nuôi với nồng độ CHLORINE từ 30-40 ppm. 2. Cho ăn:  Liều phòng: – Từ ngày 1- 15: cho ăn mỗi ngày 1 cử Cử sáng: KIZENTO (10gr) + BIOTONIC (10gr) Cử trưa: E-KONTROL (10ml) + VAXIN (5ml) – Từ sau ngày 15 – 45: 3 ngày/ 1 lần, mỗi lần 1 cử Cử sáng: KIZENTO (10gr) + BIOTONIC (10gr) Cử trưa: E-KONTROL (10ml) + VAXIN (5ml) 2. ĐIỀU TRỊ AO TÔM NHIỄM EHP KHI BỊ CẢM NHIỄM VỚI TỈ LỆ DƯỚI 30% 1. Xử lý môi trường: Sử dụng KILL VIO 1 chai/1000m3 nước Sử dụng ENZYME BIO BZT 1kg/1000m3 nước để làm sạch đáy ao Sử dụng TOP QUEEN 1 chai/1000m3 nước 2. Cho ăn:  Liều trị bệnh: Từ ngày 1- 4: – Cử sáng: KIZENTO (10gr) + BIOTONIC (10gr) – Các cử còn lại cho ăn E-KONTROL (20ml) + VAXIN (10ml) thức ăn, cho ăn 3 cử/ ngày. Sau 3 ngày cho ăn thì mang tôm đi chạy PCR lại để kiểm tra mật độ cảm nhiễm EHP. Từ ngày thứ 5 trở đi: – Cử sáng: KIZENTO (5gr) + BIOTONIC (5gr) – Cử trưa 11h: E-KONTROL (10ml) + VAXIN (10ml) – Cử trưa 2h: TOP ONE (5gr) + BIOTONIC (5gr) – Cử chiều 5h: ANTI-S (5gr) + MAXLIVE (5ml)