CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TOÀN CẦU

Địa chỉ : 12 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP.HCM

Mr. Dũng 0989051719  – Giám đốc kinh doanh thuốc thủy sản

Mr. Thuyết 0989111929 Tổng giám đốc

Mr.Cam 0989035113 Giám đốc kỷ thuật phụ trách hệ thống phòng xét nghiệm.

Email : info@thuysantoancau.com

Website : https://thuysantoancau.com

Liên Hệ Với CHúng Tôi