TRẠI SẢN XUẤT TÔM GIỐNG

TÔM GIỐNG FAST GROWTH

(Dòng tăng trưởng đề kháng cao)

TÔM GIỐNG LUCURY

(Tôm giống siêu lớn ,đều tăng trưởng)

TÔM GIỐNG ECO POST

(Tôm giống siêu tiết kiệm)

TÔM GIỐNG TOCA-MALE

(Tôm giống càng xanh, siêu đực)

FARM NUÔI TÔM THỊT