Lab Ba Tri – Bến Tre
Tại Đại Lý Tám Nhân
ĐC: Ấp Giồng Xoài, Xã An Đức, Huyện Ba Tri, Bến Tre.
VNPT: Đoàn Thị Thà
SĐT: 0325 249 539

Lab Ba Tri – Bến Tre

Lab Ba Tri – Bến Tre Tại Đại Lý Tám Nhân ĐC: Ấp Giồng Xoài, Xã An Đức, Huyện Ba Tri, Bến Tre. VNPT: Đoàn Thị Thà SĐT: 0325 249 539