G7 (tôm bị bệnh gan sẽ ngừng chết sau 12 giờ sử dụng)

Đặc trị bệnh gan tạt ao cho tôm”

LIÊN HỆ