E-95 (Hấp thu khí độc ở ao cực mạnh)

YUCCA đậm đặc, hấp thụ khí độc tức thì”

LIÊN HỆ