LIPO – D (Chống sốc, giảm stress cho tôm nuôi)

“Giúp tôm ăn mạnh  trở lại sau 10 giờ”

LIÊN HỆ