Bệnh vảnh mang trên tôm nuôi – nguyên nhân và giải pháp

“Bệnh” vảnh mang trêm tôm nuôi (bao gồm cả sú và thẻ) xuất hiện gần đây tại Việt Nam (Trà Vinh, Bạc Liêu). Trên thế giới, Ấn Độ đã ghi nhận “bệnh” này trên tôm thẻ.
Một số nguyên nhân gây bệnh ban đầu được thảo luận, ghi nhận thực tế như sau:
 
– Do đáy ao dơ, chất lượng nước nuôi tôm không tốt (vì cho ăn dư thừa, vì sử dụng nước cũ thả tôm lại mà không xử lý kỹ…), ghi nhận này từ thực tế thị trường do BP kỹ thuật của Vinhthinhbiostadt ghi nhận.
 
– Kiểm tra tôm bệnh cho thấy sự hiện diện vi khuẩn có hại với mật số rất cao. Chủ yếu là các chủng vi khuẩn gram âm khó xử lý như Vibrio alginolyticus, Vibrio vulfinicus, Vibrio cholera trong các mẫu nước, bùn, gan và ruột tôm (nguồn: nongnghiep.vn)
 
– Đối với những ao nuôi quản lý chất lượng nước và đáy ao tốt, không có hiện tượng này xảy ra, với các ao có tôm “bệnh”, việc cải thiện tích cực môi trường sống của tôm đúng cách và bằng các sản phẩm chất lượng cao đều giải quyết được vấn đề. 

Bài viết bên dưới được thực hiện dựa trên những kết quả xử lý thực tế để giải quyết “bệnh” này: