Cách phòng trị bệnh đầu vàng trên tôm hiệu quả

Nguyên nhân: Bệnh do virus YHV (yellow head virus) là virus có acid nhân RNA chuỗi đơn, hình que, kích thước 44 x 173 nm, thuộc loài Nidovirales, họ Ronaviridae, chi Okavirus.

Dấu hiệu nhận biết

  • Tôm ăn nhiều khác thường trong vài ngày, rồi bỏ ăn đột ngột. Sau đó 1-2 ngày tôm bơi lờ đờ không định hướng trên mặt nước hoặc ven bờ, bám vào bờ.
  • Phần đầu ngực, gan, tụy chuyển màu vàng, gan có thể có màu trắng nhạt, vàng nhạt hoặc nâu
  • Thân tôm có màu nhợt nhạt
  • Tôm chết rải rác trong vó rồi chết với mức độ tăng dần
  • Tôm chết rất nhanh trong vòng 3-5 ngày (có thể chết gần 100%) sau khi xuất hiện các triệu chứng

Cách phòng trị bệnh hiệu quả

  • Phòng ngừa và ngăn chặn bằng cách chọn tôm giống sạch bệnh (qua kiểm tra PCR), diệt khuẩn và diệt vật chủ mang mầm bệnh trong ao và nước.
  • Không nuôi mật độ quá cao.
  • Luôn cung cấp đủ oxy cho ao nuôi.
  • Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường như độ pH, độ mặn, oxy trong ao nuôi.
  • Thường xuyên bổ sung Vitamin, khoáng chất và men vi sinh cần thiết cho tôm nuôi.