Dấu hiệu nhận biết, cách phòng trị bệnh còi MBV ở tôm

Nguyên nhân

Do Penaeus monodon baculovirus.

Loài nhiễm bệnh: Chủ yếu gây bệnh trên P.MonodonP.merguiensis, nhiễm trên tôm thẻ chân trắng nhưng không thể hiện dấu hiệu bệnh.

Bệnh xuất hiện ở giai đoạn mysis, tôm giống, tôm ấu niên và cả tôm trưởng thành.

MBV ký sinh trên tế bào biểu mô gan tụy hình ống và tế bào ruột giữa, tạo một hoặc nhiều thể ẩn bên trong tế bào nhiễm.

Bệnh chỉ lan truyền theo chiều ngang do bố mẹ mang bệnh đi phân có mầm bệnh vào nước và lây cho ấu trùng hoặc do tôm khỏe ăn tôm nhiễm MBV, tiếp xúc với phân tôm chứa mầm bệnh, tiếp xúc với mầm bệnh trong nước hoặc dưới đáy ao đất.

Dấu hiệu nhận biết

Thông thường tôm nuôi ngoài ao không có dấu hiệu bệnh lý khi nhiễm MBV. Khi tôm bị stress, biểu hiện một vài dấu hiệu nghi ngờ tôm nhiễm MBV như sau:

  • Chậm lớn
  • Tôm sú có màu từ xanh nhợt tới xanh dương
  • Ăn yếu
  • Phân đàn rất cao
  • Nhiễm ngoại kí sinh ( tảo bám, protozoa)
  • Gan vàng hoặc nâu đỏ

Cách phòng trị bệnh hiệu quả

Bệnh còi MBV không thể điều trị, có thể bổ sung vitamin C từ khi tôm mới thả để phòng bệnh.