QUY TRÌNH TRỊ BỆNH GAN CHO TÔM

QUY TRÌNH TRỊ BỆNH GAN ( HỘI CHỨNG CHẾT SỚM – EMS)

 

I.Đối với mùa mưa, ít nắng và nhiệt độ thấp

Khi phát hiện tôm có dấu hiệu bệnh gan ( tôm chết), chúng ta cần làm theo các bước sau:

1.1Xử lý môi trường

 • Bước 1:   Ngừng cho ăn và chạy quạt liên tục 24/24
 • Bước 2 :  Sử dụng Lipo- D liều dùng 1kg/1,000m3 nước
 • Bước 3 :  Chúng ta xử lý G -7 liều dùng 500ml/1,000 m3 nước. Xử lý lúc 7 giờ tối (19h)
  • Trộn thuốc vào thức ăn
 • Từ ngày thứ 1- ngày thứ 3 (giảm 50% lượng thức ăn): cho ăn bộ 3 sản phẩm:

 B 99 – MAX LIVER – ANTI SHOCK 10g/kg thức ăn cho mỗi loại, cho ăn 3 cử/ngày          

 • Từ ngày thức 4 trở đi giảm liều xuống còn 5g/kg thức ăn. cho ăn 3 cử/ngày

 

II.Đối với mùa nắng và nhiệt độ cao

Khi phát hiện tôm có dấu hiệu bệnh gan ( tôm chết), chúng ta cần làm theo các bước sau:

2.1Xử lý môi trường:

 • Bước 1:   Ngừng cho cho ăn và chạy quạt liên tục 24/24
 • Bước 2 :  Sử dụng Lipo- D liều dùng 1kg/1,000m3 nước
 • Bước 3 :  Chúng ta xử lý V-CONTROL liều dùng 500ml/1,000 m3 nước. Xử lý lúc 9 giờ sáng.

2.2Trộn thuốc vào thức ăn:

 • Từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 3 (giảm 50% lượng thức ăn):  Cho ăn bộ 3 sản phẩm:

           B 99 – MAX LIVER – ANTI SHOCK 10g/kg thức ăn cho mỗi loại, cho ăn 3 lần/ngày          

 • Từ ngày thứ 4 trở đi giảm liều xuống còn 5g/kg thức ăn. cho ăn 3 cử/ngày

 

 


                                                                                       

QUY TRÌNH PHÒNG BỆNH GAN ( HỘI CHỨNG CHẾT SỚM – EMS)

 Giai Đoạn Mới Thả – 30 Ngày Nuôi

 1. V- control 0,5 lít/1,000m3 đánh trực tiếp xuống ao nuôi 5 ngày sử dụng 1 lần (sử dụng lúc 9-10h sáng lúc trời nắng ), Nếu trời mưa kéo dài, nhiệt độ ao nuôi thấp thì nên sử dụng G 7, 0,5 lít/1,000m3

Giai Đoạn 30 Ngày Nuôi Đến Thu Hoạch

 1. G – 7, 0,5 lít/1000m3 , 7 ngày sử dụng 1 lần, đánh trực tiếp xuống ao nuôi ( sử dụng vào lúc 7- 8h tối)

Cho ăn bộ 3 sản phẩm trị gan:

ANTI SHOCK {3gam} + B- 99 {5gam} + MAX  LIVER  {5gam}, cho ăn 3 lần/ngày