Q- SHELL (giúp tôm cứng vỏ sau 2 giờ sử dụng)

“  Cứng vỏ sau 2 giờ, lột vỏ nhanh đồng đều”

LIÊN HỆ