Lab Lạc Hòa – Vĩnh Châu – Sóc Trăng
ĐC: Ấp Ca Lạc, Thị Xã Vĩnh Châu- Sóc Trăng
NVPT: Phan Thị Như Ý
SĐT: 08650 947 68

Lab Lạc Hòa – Vĩnh Châu – Sóc Trăng

Lab Lạc Hòa – Vĩnh Châu – Sóc Trăng ĐC: Ấp Ca Lạc, Thị Xã Vĩnh Châu- Sóc Trăng NVPT: Phan Thị Như Ý SĐT: 08650 947 68