Lab Vĩnh Châu, Sóc Trăng.
ĐC: Số 68, Đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng
NVPT: Lâm Thị Kim Si
SĐT: 0963 883 407

Lab Vĩnh Châu, Sóc Trăng

Lab Vĩnh Châu, Sóc Trăng. ĐC: Số 68, Đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, TX Vĩnh Châu, Sóc Trăng NVPT: Lâm Thị Kim Si SĐT: 0963 883 407