Lab Trần Đề – Sóc Trăng
Tại Đại Lý Kim Thoa
ĐC: 999 Ấp Giồng Chùa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng
NVPT: Trần Thị Lê + Thái Ngọc + Đinh Thị Kiều Lý
SĐT: 0963 883 475

Lab Trần Đề – Sóc Trăng

Lab Trần Đề – Sóc Trăng Tại Đại Lý Kim Thoa ĐC: 999 Ấp Giồng Chùa, Thị Trấn Trần Đề, Huyện Trần Đề, Sóc Trăng NVPT: Trần Thị Lê + Thái Ngọc + Đinh Thị Kiều Lý SĐT: 0963 883 475