Lab Long Phú – Sóc Trăng
ĐC: Ấp 1, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
NVPT: Lê Thị Thùy Dung
SĐT: 0325 855 039

Lab Long Phú – Sóc Trăng

Lab Long Phú – Sóc Trăng ĐC: Ấp 1, Thị Trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng NVPT: Lê Thị Thùy Dung SĐT: 0325 855 039